להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  סיום הבניה ואכלוס -  שלבי התהליך

 1. סיום עבודות הבניה וניקוי השטח – עבודות הבניה כוללות גם את ביצוע תכנית הפיתוח כפי שהוגשה ואושרה בהיתר הבניה. יש לסיים בנית הקירות וחיפויים על פי התכניות והתקנונים הנהוגים בשכונה. עם סיום העבודות יש לבצע ניקוי יסודי של שטח הבניה כולל המגרשים הסמוכים השצפי"ם הצמודים המדרכות והכבישים. יש לפנות עודפי חפירה מסביבות המגרש ולהחזיר את השטח הגובל במגרש למצב בו נמסר לכם המגרש. יש לתקן תשתיות ציבוריות סמוכות, במידה וניזוקו במהלך הבניה, כגון אבני שפה שבורות מדרכות ששקעו וכדו'.  

 2. הגשת בקשה לקבלת טופס 4 מ"ועדת שקמים" – טופס 4 הוא המסמך המתיר לכם לאכלס את הבית ולחברו לתשתיות קבועות. אכלוס הבית ללא טופס 4 מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה.

  לצורך קבלת טופס 4 תדרשו להגיש ל"ועדת שקמים" את המסמכים הבאים:

  א) הצהרת המתכננים על ביצוע הבית על פי ההיתר – נדרשת חתימת האדריכל והקונסטרוקטור על טופס הצהרה.

  ב) אישור הג"א לתקינות הממ"ד – האישור ניתן לאחר ביקור של נציג הג"א בבית וקבלת:

     1. בדיקות בטון ואטימות ממ"ד תקינות (בדיקת מעבדה).
     2. תו תקן לחלון ודלת ממ"ד.
         יש לתאם את הגעת הנציג עם הג"א בטלפון: 9903168- 08.

  ג) קבלת תוצאות בדיקת הבטונים מהמעבדה – בדרך כלל מועברות התוצאות ישירות לוועדה, כדאי לוודא.

  ד) העברת התעודות על פינוי פסולת לאתר מוסדר – לשם כך עליכם לוודא כי הקבלן אכן מפנה את הפסולת מאתר הבניה אל
      האתר המוסדר עימו חתמתם הסדר (וכבר שילמתם), ומעביר לכם את תעודות השקילה של הפסולת תוך ציון שימכם על
      התעודה. להלן רשימת אתרי פינוי:-
      *  אס"פ שריג נוה הרצוג ניר גלים 08-8522255 
      * 
  איציק כראדי- מיחזור למען הסביבה בע"מ א. תעשיה עד הלום 08-8559430  052-2625945
      * 
  י.א. הארי יזמות בע"מ רח' המתכת 38 א.תעשיה צפוני אשדוד 08-8535525  פקס:- 08-8535520  
      *  י.מ מיחזור פסולת בנין(אתר יסודות)  רח' שבטי ישראל 65 גדרה 70700  050-5309749, 054-4753785
      * 
  אס"פ דודאים מועצה אזורית בני שמעון.
      * י
  ירוק מ.ל.ה בע"מ אשקלון איזור התעשייה הצפוני רח' הפנינים.טלפקס 08-6727321 
   
  ה) אישור המועצה – אישור המועצה יינתן לוועדה לאחר בדיקת העדר חובות כספיים, בדיקת שלמות ותקינות החיבור לביוב 
     המרכזי ,ובדיקה של  העדר פגיעה בתשתיות , השלמת גדרות חזית וצמודות שצ"פ, ביצוע חניות לפי התוכנית, ביצוע גומחה
     לפח, מניעת סחף למדרכות ושצ"פים, פינוי פסולת ועודפי עפר.

  אינכם נדרשים להחתים בעצמכם את מחלקות המועצה, מחלקת הגביה מרכזת את הנושא ותבצע את החתמת המחלקות האחרות במקומכם. המידה ותהיינה בעיות כל שהן יתקשר נציג המחלקה אליכם ויתאם איתכם את הטיפול בבעיה.

 3. בדיקת המבנה על ידי מפקח ה"ועדת שקמים" – לאחר קבלת כל האישורים שולחת הועדה מפקח שבודק את הבית. המפקח בודק התאמת המבנה לתכניות שהוגשו והשלמת הבניה והפיתוח לרמה נאותה למגורים וללא מפגעים בטיחותיים.

 4. קבלת טופס 4 - ב"ועדת שקמים" לאחר השלמת כל האישורים והבדיקות ינפיקו עבורכם את האישור לאכלוס הבית.  

 5. חיבור חשמל קבוע - עם האישור לאכלוס הבית שהתקבל מ"ועדת שקמים" יש לפנות לחברת החשמל לצורך החלפת החיבור לחיבור קבוע. חברת החשמל תשלח בודק שיבדוק את לוח החשמל חיבורי הארקות מפסקי הפחת כנדרש ותקינות ביצוע עבודות בחשמל בביתכם, בדיקה זו חשובה ביותר לביטחונכם! לאחר הצלחת הבדיקה יחובר ביתכם לחשמל בחיבור קבע. כדאי לברר את גודל החיבור שהוזמן ניתן לשנות את גודל החיבור ישירות אצל חברת החשמל. מומלץ לבקש חיבור קבע – קיים הבדל במחיר בין חיבור זמני לחיבור קבוע. 

 6. אכלוס הבית – בשעה טובה!!!.

תרשימי זרימה

> חזרה למדריך לבונה

 
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601, טל': 08-8500707 פקס: 08-8500759  | RSS |

מנהלת האתר: אתי והבה etiva@yoav.org.il